Velkommen til Kultur- & Borgerforeningen i Ikast

Foreningens formål er at erhverve det nedlagte posthus, Ll.Torv 1, og oprette et Kultur- & Medborgerhus i bygningen, og samle byen om dette projekt, og således at gøre byen til et bedre sted at bosætte sig og leve, hvor vi kommer hinanden ved, og man kan være aktiv på mange måder.

Værdier: Vi tror, at vi ved fælles indsats kan udvikle og tilbyde et attraktivt og demokratisk miljø, og dermed skabe fornyelse og kvalitetsudvikling i byen og kommunen.

Vi vil være kendt for at være

  • Fællesskabsorienterede
  • Involverende
  • Handlingsorienterede
  • Videndelende
  • Innovative
  • Åbne

Vi har ved indgangen til år 2015 nået 130 medlemmer, men vi håber at nå omkring 500, hvis vi erhverver det nedlagte posthus!

Perron 7430

Nye indlæg